• Động từ

  câu bằng cách thả dây dài ngâm lưỡi câu lâu dưới nước.
  (Khẩu ngữ) (lối làm việc) kéo dài thời gian, không cần bao giờ xong
  hồ sơ để câu dầm cả tháng không giải quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X