• Động từ

  hợp lại với nhau thành phe cánh để cùng thực hiện âm mưu xấu xa
  câu kết với giặc
  Đồng nghĩa: cấu kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X