• Danh từ

    mệnh lệnh được viết cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X