• Động từ

  xử lí thiếu linh hoạt, cứ rập khuôn theo cái đã định sẵn
  câu nệ theo nếp cũ
  chỉ chú ý nội dung, không câu nệ hình thức
  ngại ngùng, giữ kẽ
  cứ tự nhiên, không có gì phải câu nệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X