• Danh từ

    cây trồng lấy quả để ăn, như cam, chanh, dứa, xoài, v.v..
    Đồng nghĩa: cây ăn trái

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X