• Danh từ

    cây có thân mềm không hoá gỗ hay rất ít hoá gỗ.
    Đồng nghĩa: cây thảo, cây thân thảo

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X