• Động từ

  (Khẩu ngữ) kéo nhị, đàn một cách vụng về (ví như kéo cưa)
  mới học đàn nên cũng chỉ cò cưa được vài bài
  giằng co mãI
  cò cưa mãi mà vẫn không mua được
  Đồng nghĩa: cù cưa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X