• Động từ

    kèo nèo thêm bớt từng chút một khi mặc cả
    "Cò kè bớt một, thêm hai, Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm." (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X