• Tính từ

  gầy còm quá mức, trông thiếu sức sống
  thân hình còm nhom
  Đồng nghĩa: còm nhỏm, cỏm rỏm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X