• Danh từ

  quả cầu bằng vải có nhiều dải màu, dùng để tung, ném làm trò chơi trong ngày hội ở một số dân tộc miền núi
  ném còn

  Động từ

  tiếp tục tồn tại
  kẻ còn, người mất
  chiến tranh không còn nữa
  Trái nghĩa: mất
  tiếp tục có, tiếp tục diễn ra, không phải đã hết cả hoặc đã mất đi
  còn tiền tiêu
  trời vẫn còn mưa
  Trái nghĩa: hết

  Phụ từ

  từ biểu thị sự tiếp tục, tiếp diễn của hành động, trạng thái cho đến một lúc nào đó
  khuya rồi mà vẫn còn thức
  anh ta còn rất trẻ
  đang còn dở tay
  Đồng nghĩa: đang
  từ biểu thị ý khẳng định về một hành động, tính chất nào đó, cả trong trường hợp được nêu thêm ra để đối chiếu, so sánh
  hôm qua còn nắng to hơn hôm nay
  thà như thế còn hơn
  đã không giúp đỡ, lại còn quấy rầy

  Kết từ

  từ biểu thị điều sắp nêu ra là một trường hợp khác hoặc trái lại, đối chiếu với điều vừa nói đến
  nó ở nhà, còn anh?
  nắng thì đi, còn mưa thì nghỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X