• ví trường hợp còn một chút hi vọng nào dù là mong manh, thì còn ra sức cứu chữa đến cùng
    "Trúng phong nặng lắm... Nhưng còn nước còn tát, con tin còn cứu được!" (ĐGiỏi; 5)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X