• Động từ

  từ biểu thị trạng thái tồn tại nào đó nói chung
  có bóng người ngoài cửa sổ
  trong túi có tiền
  lúc có lúc không
  từ biểu thị trạng thái tồn tại trong mối quan hệ giữa người hoặc sự vật với cái thuộc quyền sở hữu, quyền chi phối (của chủ thể)
  người cày có ruộng
  mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật
  từ biểu thị trạng thái tồn tại trong mối quan hệ giữa người hoặc sự vật với thuộc tính, tính chất, hoặc mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, v.v.
  anh ta có lòng tốt
  động vật có vú
  có công với đất nước
  thịt đã có mùi
  từ biểu thị trạng thái tồn tại trong mối quan hệ giữa chỉnh thể với bộ phận
  nhà có năm gian
  sách có ba chương
  chuyện kể có đầu có đuôi
  từ biểu thị trạng thái tồn tại trong mối quan hệ nguồn gốc, thân thuộc, tác động qua lại với nhau, v.v. nói chung
  chị ấy có một con
  nói có sách, mách có chứng (tng)

  Danh từ

  phía bên trái của bản tổng kết tài sản, ghi số vốn hiện có (vốn cố định, vốn lưu động, v.v.); đối lập với nợ.

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) tương đối giàu
  bố mẹ có, con cái được nhờ
  lúc có phải nghĩ khi túng thiếu

  Phụ từ

  từ biểu thị ý khẳng định trạng thái tồn tại, sự xảy ra của điều gì
  bệnh có phần thuyên giảm
  tôi có biết anh ấy
  có cứng mới đứng đầu gió (tng)
  Trái nghĩa: không
  từ biểu thị ý muốn hỏi về điều muốn được khẳng định là như thế (hay là trái lại)
  từ đây đến đó có xa không?
  có đúng như thế không?
  mày có nói không thì bảo?


  từ biểu thị ý nhấn mạnh thêm sắc thái khẳng định về số lượng, mức độ chỉ đến thế không hơn không kém
  chỉ có ngần ấy người tham gia
  nó chỉ biết có thế thôi
  ăn có mỗi một bát
  từ biểu thị ý nhấn mạnh thêm về giả thiết hoặc điều phỏng đoán
  anh có đi thì tôi chờ
  có mà nói phét ấy chứ!
  từ biểu thị ý nhấn mạnh thêm về sắc thái khẳng định trong lời khuyên ngăn hoặc lời phủ nhận
  tôi đâu có nói như vậy
  chớ có nói dối như thế
  có mà chạy đằng trời!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X