• (Khẩu ngữ) tổ hợp biểu thị ý khẳng định một cách dè dặt về điều nghĩ rằng là như vậy
    từ đó đến nay có dễ đã hai năm rồi
    có dễ trời đã gần sáng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X