• (Khẩu ngữ) tổ hợp biểu thị ý khẳng định một cách dè dặt về điều nghĩ rằng có thể như thế
    tình thế này có khi phải tìm cách khác
    bây giờ mới đi thì có khi hơi muộn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X