• Tính từ

  hợp lẽ phảI
  nói có lí
  Đồng nghĩa: có lí có lẽ, hợp lí
  Trái nghĩa: phi lí, vô lí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X