• Động từ

  có ở tại nơi nào đó lúc sự việc xảy ra
  mọi người đã có mặt đông đủ
  Đồng nghĩa: hiện diện
  Trái nghĩa: vắng mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X