• Trợ từ

    (Thông tục) như cóc (nhưng nghĩa mạnh hơn)
    chẳng có cóc khô gì!

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X