• Tính từ

    (Khẩu ngữ) (lối làm việc) không theo tuần tự mà bỏ qua từng đoạn, từng quãng ngắn
    đọc cóc nhảy

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X