• Động từ

  (Khẩu ngữ) sao y nguyên của người khác làm của mình
  cóp bài của bạn
  Đồng nghĩa: chép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X