• Động từ

  rút lấy những ý cốt yếu để diễn đạt bằng hình thức ngắn gọn
  bài viết đã cô đúc được toàn bộ tác phẩm

  Tính từ

  có hình thức thể hiện ngắn gọn nhưng đủ nội dung cốt yếu
  cách viết rất cô đúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X