• Tính từ

  (Văn chương) lẻ loi và hoang vắng
  buồn cô liêu
  "Nắng xuống, trời lên sâu chót vót, Sông dài, trời rộng, bến cô liêu." (HCận; 13)
  Đồng nghĩa: quạnh vắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X