• Tính từ

    như cốp (nhưng ý liên tiếp và mức độ mạnh hơn)
    ngựa gõ móng côm cốp trên mặt đường

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X