• Danh từ

  đồ dùng để lao động, sản xuất
  công cụ sản xuất
  Đồng nghĩa: dụng cụ
  cái được dùng để tiến hành một việc nào đó, hoặc để đạt đến một mục đích nào đó
  ngôn ngữ là công cụ giao tiếp của con người
  từ điển là loại sách công cụ
  Đồng nghĩa: phương tiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X