• Danh từ

    (Khẩu ngữ) công khó nhọc mà vô ích (ví như việc con dã tràng xe cát).
    Đồng nghĩa: công cốc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X