• Danh từ

    (Từ cũ) tước công và tước hầu; chức tước cao trong triều đình phong kiến (nói khái quát)
    "Áo xiêm ràng buộc lấy nhau, Vào luồn ra cúi công hầu mà chi?" (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X