• Danh từ

    công nhân tầng lớp trên ở các nước tư bản, thường có kĩ thuật cao và được ưu đãi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X