• Tính từ

    thuộc về bộ máy, cơ quan quyền lực nhà nước
    cải tổ bộ máy công quyền

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X