• (Khẩu ngữ) cố ý kéo dài thời gian, dây dưa lằng nhằng, không thực hiện việc mình phải làm đối với người khác
  nợ cù nhầy không chịu trả
  giở thói cù nhầy
  Đồng nghĩa: cù nhằng, cù nhây, trây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X