• Danh từ

  chỗ hoặc lúc đến đấy là hết giới hạn, không còn khả năng kéo dài hay mở rộng thêm được nữa
  đi đến cùng trời
  cãi đến cùng
  "Sông kia còn có kẻ dò, Lòng người ai dễ mà đo cho cùng." (Cdao)

  Tính từ

  ở chỗ cuối, đến đấy là hết giới hạn của cái gì
  trên cùng
  trong cùng
  chỉ vài ba hôm là cùng
  ở tình trạng lâm vào thế không còn có lối thoát, không còn biết làm sao được nữa
  đến bước đường cùng
  bị dồn vào thế cùng

  Tính từ

  có sự đồng nhất hoặc có chung những điểm giống nhau
  anh em cùng cha khác mẹ
  có cùng một sở thích
  Đồng nghĩa: đồng

  Kết từ

  từ biểu thị người hay sự vật sắp nêu ra có mối quan hệ đồng nhất (về hoạt động, tính chất hoặc chức năng) với người hay sự vật vừa được nói đến
  nó đến cùng với bạn
  "Nàng về nuôi cái cùng con, Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng." (Cdao)
  từ biểu thị người sắp nêu ra là đối tượng mà chủ thể của hoạt động vừa nói nhằm tới (coi là có quan hệ tác động qua lại mật thiết với chủ thể của hoạt động)
  biết nói cùng ai
  mấy lời xin lỗi cùng bạn đọc
  Đồng nghĩa: với

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X