• ví trường hợp cùng chung một cảnh ngộ như nhau hoặc cùng một bè cánh với nhau
    anh em cùng hội cùng thuyền
    Đồng nghĩa: đồng hội đồng thuyền

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X