• lâm vào hoặc bị dồn vào bước đường cùng, không có lối thoát nên phải làm liều.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X