• Tính từ

  nghèo túng và khốn đốn hết sức
  cuộc sống cùng quẫn
  cảnh nhà cùng quẫn
  Đồng nghĩa: túng quẫn
  nguy khốn, không có lối thoát
  bị dồn vào thế cùng quẫn
  cơn cùng quẫn
  Đồng nghĩa: quẫn bách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X