• Động từ

    (Khẩu ngữ) cúng tổ tiên (nói khái quát).
    Đồng nghĩa: cúng quảy

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X