• Động từ

    dâng lễ vật hoặc đóng góp tiền của cho nhà chùa hoặc tổ chức tôn giáo
    cúng tiến nhà chùa một pho tượng đồng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X