• Danh từ

  từ chỉ từng đơn vị nhà ở không lớn lắm
  căn nhà có ba phòng
  căn lều
  (Phương ngữ) gian nhà
  nhà ba căn, hai chái
  căn giữa là nơi đặt bàn thờ tổ tiên

  Danh từ

  biểu thức hoặc số mà nhân với chính nó một số lần nào đó (nhân n lần nếu là căn bậc n) thì được biểu thức hay số đã cho trước
  căn bậc 2 của 25 là 5 và -5
  2 là căn bậc 3 của 8
  dấu căn (nói tắt)
  biểu thức dưới căn

  Động từ

  đệm vào giữa hai mặt phẳng của hai vật nào đó một hay nhiều miếng mỏng để có được khoảng cách như yêu cầu giữa hai vật với nhau
  căn cho thật chuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X