• Danh từ

  (Ít dùng) cái gốc rễ, cái cốt yếu quy định bản chất của sự vật
  về căn bản
  suy luận dựa trên căn bản kinh tế
  một gia đình có căn bản
  Đồng nghĩa: cơ bản

  Tính từ

  cốt yếu, có tác dụng quy định bản chất của sự vật
  lưu ý những điểm căn bản
  sự khác nhau căn bản

  Phụ từ

  nói chung về những nét chính, nét chủ yếu
  công việc căn bản là đã xong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X