• Động từ

  dựa vào, lấy làm tiền đề hoặc cơ sở (để lập luận hoặc hành động)
  căn cứ vào tình hình thực tế để đánh giá
  căn cứ theo luật mà xét xử

  Danh từ

  cái làm chỗ dựa, làm cơ sở (để lập luận hoặc hành động)
  bài viết không có căn cứ khoa học
  kết luận thiếu căn cứ
  vùng, khu vực làm chỗ dựa vững chắc (cho các hoạt động chính trị hoặc quân sự)
  vùng căn cứ kháng chiến
  khu căn cứ quân sự
  căn cứ không quân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X