• Danh từ

  nguyên tắc kết hợp và hoạt động của các chi tiết máy trong cùng một chỉnh thể, theo những quy luật nhất định
  cơ cấu chuyển động của tay quay - thanh truyền
  cách tổ chức các thành phần nhằm thực hiện chức năng của chỉnh thể
  điều chỉnh cơ cấu đào tạo
  phát triển kinh tế theo cơ cấu vùng miền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X