• Tính từ

    có quan hệ không thể tách rời và chịu sự chi phối của một bộ máy tổ chức nào đó
    đội ngũ giảng viên cơ hữu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X