• Danh từ

  đơn vị trong bộ máy nhà nước hoặc đoàn thể, làm những nhiệm vụ về hành chính, sự nghiệp
  cơ quan nhà nước
  đến cơ quan làm việc
  bộ phận của cơ thể, thực hiện một chức năng nhất định
  mắt là cơ quan thị giác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X