• Danh từ

    cơ quan chuyên trách một ngành cụ thể của nhà nước hoặc của một tổ chức.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X