• Danh từ

  cái ăn thường ngày như cơm, cháo, v.v. (nói khái quát)
  cơm cháo gì chưa?
  lo cơm cháo, thuốc thang cho người ốm
  Đồng nghĩa: cơm nước
  (Khẩu ngữ) kết quả việc làm
  chẳng nên cơm cháo gì
  Đồng nghĩa: trò trống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X