• Danh từ

    mục tiêu, đường lối và các bước tiến hành trong một thời kì nhất định, được chính thức quy định (của một chính phủ, một chính đảng hoặc một đoàn thể chính trị)
    cương lĩnh của đảng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X