• Động từ

  lấy cái quý giá của người khác bằng vũ lực hoặc thủ đoạn
  khởi nghĩa cướp chính quyền
  cướp công của đồng đội
  cướp của giết người
  (Khẩu ngữ) tranh lấy, giành lấy một cách trắng trợn, ỷ vào một thế hơn nào đó
  cướp lời
  chiếc xe cướp đường (giành đường trái luật)
  tác động tai hại làm cho bỗng nhiên mất đi cái quý giá
  trận lụt quái ác đã cướp sạch mùa màng
  chiến tranh đã cướp đi biết bao sinh mạng
  (Khẩu ngữ) nắm ngay lấy (thời cơ, cơ hội), không để cho mất đi một cách uổng phí
  cướp thời cơ
  Đồng nghĩa: chộp, chớp

  Danh từ

  (Khẩu ngữ) kẻ chuyên đi cướp
  công an bắt cướp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X