• Danh từ

    mức độ thay đổi mực nước trong một khoảng thời gian nhất định
    lũ lên với cường suất 10cm một ngày

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X