• Động từ

  bắt ép phải nghe theo, làm theo điều trái ý muốn
  cưỡng ép thanh niên đi lính
  bị cưỡng ép phải làm
  Đồng nghĩa: ép buộc
  Trái nghĩa: tự nguyện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X