• Động từ

    chiếm đoạt bằng lối cưỡng bức
    phạm tội cưỡng đoạt tài sản công dân

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X