• Tính từ

    liều lĩnh, táo tợn, dám làm những việc nguy hiểm hoặc bị ngăn cấm
    cả gan ăn cắp

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X