• Đại từ

    (Khẩu ngữ) tất cả, được tính hết gộp lại
    trong nhà có bốn người cả thảy

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X