• sửa đổi cái cũ đã trở thành lạc hậu để cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu của tình hình
  thực hiện cải cách giáo dục
  những cải cách cơ bản của nền kinh tế
  Đồng nghĩa: cách tân, canh tân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X